Χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία "Office 365" αναφέρεται σε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση στο πακέτο εφαρμογών γραφείου του Office μαζί με άλλες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται μέσω Internet (υπηρεσίες cloud), όπως είναι οι διασκέψεις μέσω Skype, το email, επιπλέον χώρος αποθήκευσης online με το OneDrive, κλήσεις Skype για προσωπική χρήση και άλλες.

Μέσω της υπηρεσίας "Office 365" μπορεί επίσης να γίνεται εγκατάσταση του πιο πρόσφατου πακέτου εφαρμογών γραφείου Office (Office 365 Pro Plus) στον υπολογιστή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει το πακέτο αυτό σε μέχρι 5 υπολογιστές , όπως PC ή Mac, και σε μέχρι 5 συσκευές, όπως Android tablet, τηλέφωνα Android, iPad και iPhone. Οι πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές περιλαμβάνουν τα εξής: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher και Access (Τα Publisher και Access είναι διαθέσιμα μόνο για PC).

Στη παρούσα φάση το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μόνο το πακέτο εφαρμογών γραφείου Office 365 Pro Plus για εγκατάσταση στις προσωπικές τους συσκευές, πρόσβαση στον online χώρο αποθήκευσης OneDrive, χωρητικότητας 1TB, email, καθώς και στην online έκδοση του πακέτου εφαρμογών γραφείου Office.