Επιμορφωτικό Υλικό

Σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Mircrosoft, Σχολική Χρονιά 2018 - 2019 Αρχείο
Πακέτο εφαρμογών γραφείου Microsoft Office 365 Pro Plus - Γενικές Πληροφορίες και διαδικασία εγκατάστασης (Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)
Συνέδριο Εκπαιδευτικών, Microsoft Office 365 Pro Plus, Λευκωσία, Ιούνιος 2019
Εργαστήρια Εκπαιδευτικών, Microsoft Office 365 Pro Plus, Λεμεσός και Λάρνακα, Ιούνιος 2019
Πακέτο εφαρμογών γραφείου Microsoft Office 365 Pro Plus
Σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Mircrosoft, Σχολική Χρονιά 2015 - 2016 Αρχείο
Πακέτο εφαρμογών γραφείου Microsoft Office 365 Pro Plus - Γενικές Πληροφορίες και διαδικασία εγκατάστασης (Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)
Getting Started with Office 365 and OneNote Class Notebook (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Office Mix Tutorial Introduction (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Ιστοσελίδα με βοηθήματα - Office Training Center