Όροι χρήσης - Εκπαιδευτικοί

H αποδοχή των όρων χρήσης ισχύει μόνο για την υπηρεσία και τα λογισμικά Office 365 Pro Plus της Microsoft όπως περιγράφονται πιο κάτω.

Η υπηρεσία και τα λογισμικά Office 365 Pro Plus της Microsoft είναι διαθέσιμα σε σας, επειδή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει υπογράψει σύμβαση για αδειοδότηση σε λογισμικά της εταιρίας Microsoft για όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία.

Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν δωρεάν το Office365 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, κ.ά.) σε πέντε συσκευές προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Apple Mac και σε πέντε έξυπνες συσκευές τους (Android, iPhone, iPad, Windows Mobile Phone). Επιπλέον, ο κάθε χρήστης δικαιούται και 1TB αποθηκευτικό χώρο στο OneDrive for Business.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας του Office 365 που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
  • Κατανοώ ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία των λογισμικών του Office365 Pro Plus δίνονται στην ιστοσελίδα http://www.microsoft.com/products
  • Κατανοώ ότι δεν θα υπάρχει τεχνική υποστήριξη από την Microsoft κατά τη χρήση των εφαρμογών του Office 365 Pro Plus.
  • Μπορώ να χρησιμοποιώ την υπηρεσία Office 365 εφόσον εργάζομαι σε δημόσιο σχολείο. Το δικαίωμά μου για χρήση της υπηρεσίας Office 365 μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή.
  • Ο λογαριασμός μου στην υπηρεσία Office 365 θα απενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν τερματιστεί η εργοδότησή μου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική προειδοποίηση για τη διαγραφή του λογαριασμού μου εντός 28 ημερών. Όταν λάβω την προειδοποίηση θα πρέπει να προβώ στις απαραίτητες ενέργειες για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων μου που θα βρίσκονται στον προσωπικό μου χώρο καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών μου μηνυμάτων, αφού αυτά θα διαγραφούν με τη διαγραφή του λογαριασμού σύνδεσής μου στο Οffice 365. Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 28 ημερών, ο λογαριασμός σύνδεσής μου θα διαγραφεί. Οι online υπηρεσίες όπως π.χ. το Office Online και OneDrive δεν θα λειτουργούν πλέον.

β) όταν επιλέξω να τερματίσω την υπηρεσία Office 365 μέσα από το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) (Opt Out). Σε αυτή την περίπτωση ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί αμέσως και οι online υπηρεσίες όπως π.χ. το Office Online και OneDrive δεν θα λειτουργούν πλέον. Αντιλαμβάνομαι ότι πριν αποφασίσω να τερματίσω την υπηρεσία Office 365 μέσα από το ΣΕΠ θα πρέπει να προβώ στις απαραίτητες ενέργειες για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων μου που βρίσκονται στον προσωπικό μου χώρο καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών μου μηνυμάτων, αφού αυτά θα διαγραφούν αμέσως με την απενεργοποίηση του λογαριασμού σύνδεσής μου στο Οffice 365.