Χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία "Office 365 Α3" και Microsoft 365 Α3 αναφέρονται σε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση στο πακέτο εφαρμογών γραφείου του Office 365 pro plus μαζί με άλλες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται μέσω Internet (υπηρεσίες cloud), όπως είναι οι διασκέψεις μέσω Skype, το email, επιπλέον χώρος αποθήκευσης online με το OneDrive, teams, Sway, Minecraft OneNote κ.ά.

Μέσω της υπηρεσίας "Office 365 pro plus" μπορεί επίσης να γίνεται εγκατάσταση του πιο πρόσφατου πακέτου εφαρμογών γραφείου Office στον υπολογιστή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει το πακέτο αυτό σε μέχρι 5 υπολογιστές , με λειτουργικά Windows ή MacOS, σε μέχρι 5 έξυπνες συσκευές τηλεφωνίας (Smart Phones), όπως Android, iOS και Windows καθώς επίσης και σε 5 ψηφιακές συσκευές (tablets), Android, iOS και Windows. Οι πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές περιλαμβάνουν τα εξής: για το Office365 pro plus, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Publisher και Access . Επίσης μπορεί να εγκατασταθούν τα λογισμικά Teams και Minecraft. Οι on line υπηρεσίες που παρέχονται συμπεριλαμβάνουν όλα τα πιο πάνω έκτος από την Access και το Publisher με επιπλέον προϊόντα το Sway, steam, Forms κ.ά.