Επιμορφωτικό Υλικό

Για εκπαιδευτικούς

ΠεριγραφήΣύνδεσμος
Εξ αποστάσεως μάθηση
Ιστότοπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Εξ αποστάσεως μάθηση - Αξιοποίηση του Office 365
Office 365
Υποβολή αίτησης για δημιουργία/διαγραφή λογαριασμού στο Office365 μέσω του ΣΕΠ
Βιντεοπαρουσίαση - Υποβολή αίτησης για δημιουργία/διαγραφή λογαριασμού στο Office365 μέσω του ΣΕΠ
Σύντομος Οδηγός Σύνδεσης στο Office 365
Πλήρης έκδοση Office 365 Education
Απομακρυσμένη διδασκαλία και εκμάθηση στο Office 365 Education
MS Teams
Σύντομος Οδηγός Σύνδεσης στο Teams
Σύντομος Οδηγός Δημιουργίας ομάδας στο Teams
Βιντεοπαρουσίαση - Δημιουργία ομάδας στο Teams
Σύντομος Οδηγός Σύνδεσης σε ομάδα στο Teams
MS Teams - Αποτροπή αποσίγασης (unmute)
Γνωριμία με το MS Teams
Βιντεοπαρουσίαση - Περιγραφή λειτουργιών και δυνατοτήτων του Microsoft Teams - Αρχεία - Files
Βιντεοπαρουσίαση - Περιγραφή λειτουργιών και δυνατοτήτων του Microsoft Teams - Σημειωματάριο Τάξης - Class Notebook
Χρήσιμα βοηθήματα - Ιστότοπος Microsoft Office 365
(στην αγγλική γλώσσα)
Microsoft Teams για Εξ' αποστάσεως μάθηση
Μετασχηματίζοντας τη μάθηση με Microsoft Teams
Δημιουργώντας περιβάλλον συνεργασίας με τις ομάδες των τάξεων
Δημιουργώντας τάξη με "Microsoft Teams"
Δημιουργώντας εργασία (assignment) στο "Microsoft Teams"
Επιλέγοντας είδος Κατηγορίας για συνεργασία με "Microsoft Teams"
Προσθέτοντας μαθητές/μαθήτριες στην τάξη
Συναντήσεις και κλήσεις μέσω "Microsoft Teams"
Σημειώσεις και ανακοινώσεις με "Microsoft Teams"
Σύντομος Οδηγός Teams (σε μορφή .pdf για εκτύπωση)
Βιντεοσκοπώντας μια παρουσιάση
Μεταδίδοντας την παρουσίαση του PowerPoint στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένο κοινό
Συμμετέχοντας σε ζωντανή συνάντηση "Ερωτήσεις και Απαντήσεις" μέσω Teams
Αξιολόγηση με Microsoft Forms - Eύκολη δημιουργία ερευνών, quizz, δημοσκοπήσεων
Microsoft Live Events
MS Froms
Microsoft Forms

Για Μαθητές

ΠεριγραφήΣύνδεσμος
Office 365
Σύντομος Οδηγός  Διαχείρισης Λογαριασμών Μαθητών στο Office 365
Σύντομος Οδηγός Σύνδεσης στο Office 365
MS Teams
Σύντομος Οδηγός Σύνδεσης στο Teams
Σύντομος Οδηγός Σύνδεσης σε ομάδα στο Teams
Γνωριμία με το MS Teams
Βιντεοπαρουσίαση - Περιγραφή λειτουργιών και δυνατοτήτων του Microsoft Teams - Αρχεία - Files
Βιντεοπαρουσίαση - Περιγραφή λειτουργιών και δυνατοτήτων του Microsoft Teams - Σημειωματάριο Τάξης - Class Notebook
Χρήσιμα βοηθήματα - Ιστότοπος Microsoft Office 365
(στην αγγλική γλώσσα)
Microsoft Teams για Εξ' αποστάσεως μάθηση
Μετασχηματίζοντας τη μάθηση με Microsoft Teams
Δημιουργώντας περιβάλλον συνεργασίας με τις ομάδες των τάξεων
Δημιουργώντας τάξη με "Microsoft Teams"
Δημιουργώντας εργασία (assignment) στο "Microsoft Teams"
Επιλέγοντας είδος Κατηγορίας για συνεργασία με "Microsoft Teams"
Προσθέτοντας μαθητές/μαθήτριες στην τάξη
Συναντήσεις και κλήσεις μέσω "Microsoft Teams"
Σημειώσεις και ανακοινώσεις με "Microsoft Teams"
Σύντομος Οδηγός Teams (σε μορφή .pdf για εκτύπωση)
Βιντεοσκοπώντας μια παρουσιάση
Μεταδίδοντας την παρουσίαση του PowerPoint στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένο κοινό
Συμμετέχοντας σε ζωντανή συνάντηση "Ερωτήσεις και Απαντήσεις" μέσω Teams
Αξιολόγηση με Microsoft Forms - Eύκολη δημιουργία ερευνών, quizz, δημοσκοπήσεων
Microsoft Live Events