Σχολική Χρονιά 2015-2016

Σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Mircrosoft, Σχολική Χρονιά 2015 - 2016Αρχείο
Πακέτο εφαρμογών γραφείου Microsoft Office 365 Pro Plus - Γενικές Πληροφορίες και διαδικασία εγκατάστασης (Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)
Getting Started with Office 365 and OneNote Class Notebook (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Office Mix Tutorial Introduction (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Ιστοσελίδα με βοηθήματα - Office Training Center