Όροι χρήσης - Εκπαιδευτικοί

H αποδοχή των όρων χρήσης ισχύει μόνο για την υπηρεσία και τα λογισμικά Office 365 A3 όπως περιγράφονται πιο κάτω.

Η υπηρεσία και τα λογισμικά Office 365 A3 είναι διαθέσιμα σε σας, επειδή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει υπογράψει σύμβαση για αδειοδότηση σε λογισμικά της εταιρίας Microsoft για όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία.

Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν δωρεάν το Microsoft 365 A3 και Office365 Α3(Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, e-mail, OneDrive, Teams, Sway, Minecraft, OneNote κ.ά.) σε πέντε συσκευές προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Windows ή Apple Mac), σε πέντε έξυπνες συσκευές τηλεφωνίας (Smart phones) και σε πέντε ψηφιακές συσκευές (tablets) (Android, Windows, iOS ).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας του Office 365 A3 που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
  • Κατανοώ ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία των λογισμικών του Office 365 A3 δίνονται στην ιστοσελίδα https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-365-and-office-resources
  • Μπορώ να χρησιμοποιώ την υπηρεσία Office 365 A3εφόσον εργάζομαι σε δημόσιο σχολείο. Το δικαίωμά μου για χρήση της υπηρεσίας Office 365 A3μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή.
  • Ο λογαριασμός μου στην υπηρεσία Office 365 A3θα απενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν τερματιστεί η εργοδότησή μου από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική προειδοποίηση για τη διαγραφή του λογαριασμού μου εντός 28 ημερών. Όταν λάβω την προειδοποίηση θα πρέπει να προβώ στις απαραίτητες ενέργειες για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων μου που θα βρίσκονται στον προσωπικό μου χώρο καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών μου μηνυμάτων, αφού αυτά θα διαγραφούν με τη διαγραφή του λογαριασμού σύνδεσής μου στο Office 365 A3. Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 28 ημερών, ο λογαριασμός σύνδεσής μου θα διαγραφεί. Οι online υπηρεσίες όπως π.χ. το Office Online και OneDrive δεν θα λειτουργούν πλέον.

β) όταν επιλέξω να τερματίσω την υπηρεσία Office 365 A3μέσα από το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) (Opt Out). Σε αυτή την περίπτωση ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί αμέσως και οι online υπηρεσίες όπως π.χ. το Office Online και OneDrive δεν θα λειτουργούν πλέον. Αντιλαμβάνομαι ότι πριν αποφασίσω να τερματίσω την υπηρεσία Office 365 A3μέσα από το ΣΕΠ θα πρέπει να προβώ στις απαραίτητες ενέργειες για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων μου που βρίσκονται στον προσωπικό μου χώρο καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών μου μηνυμάτων, αφού αυτά θα διαγραφούν αμέσως με την απενεργοποίηση του λογαριασμού σύνδεσής μου στο Office 365 A3.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενημερωθείτε σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών της πλατφόρμας Office365 28/05/2020